Strona główna

Ogólnopolska konferencja naukowa „Geoekosystem Wybrzeży Morskich” będzie już trzecią z kolei okazją do zaprezentowania wyników badań  dotyczących dawnego i aktualnego stanu, zagrożeń i przemian wybrzeży morskich ze szczególnym uwzględnieniem Południowego Bałtyku, w zakresie następującej problematyki:

  • Uwarunkowania geologiczne, morfologiczne, hydrometeorologiczne i użytkowania terenu w funkcjonowaniu geoekosystemów wybrzeży morskich,
  • Procesy katastrofalne i ich wpływ na rozwój wybrzeży morskich,
  • Aktualny stan, zagrożenia i ochrona wybrzeży morskich,
  • Przejawy różnokierunkowej antropopresji w strefie wybrzeży morskich,
  • Gospodarka i zarządzanie wybrzeżami morskimi,
  • Rozwój wybrzeży morskich w różnych strefach morfoklimatycznych.

Konferencja realizować będzie zarówno cele naukowe jak i aplikacyjne. Wyrażamy przekonanie, że tematyka konferencji znajdzie zainteresowanie przedstawicieli ośrodków akademickich, instytucji związanych z ochroną środowiska a także jednostek samorządowych. Podczas konferencji zorganizowana zostanie sesja terenowa na odcinku wybrzeża między Grodnem a Międzyzdrojami